Thu mua iPod

Thu mua giá cao các loại iPad và iPod Touch Gen 4, iPod Touch Gen 5, iPod Nano, iPod Classic cũ mới các loại

Thu mua iPod Classic 80gb 120gb 160gb, iPod Nano Gen 6 Gen 7, iPod Touch… với số lượng không hạn chế

Thu mua nhiệt tình, nhanh gọn, báo giá cao và chính xác

Thuận mua vừa bán, không ép giá.

Chỉ cần gọi 0866.790.790