Hướng dẫn thiết lập bảo mật 2 lớp cho Apple ID

Apple ID thường nắm giữ thông tin cá nhân (tin nhắn, hình ảnh, video) và thẻ tín dụng của người dùng. Do đó, việc đảm bảo an toàn cho tài khoản này là cần thiết. “Bảo mật 2 lớp” giúp bảo vệ Apple ID chống lại xâm nhập của tin tặc bằng cách xây thêm một hàng rào. Ngay sau

» Read more